MU Associati Milano Architectural Design

Selected Projects (2010—2019)

Portfolio, Social, Contacts,


XIAN Moka Mall
XIAN Moka Mall
XIAN Moka Mall
XIAN Moka Mall

XIAN Moka Mall

2012, Jul
Under Construction


Shopping Mall
Xian
P.R.China